Dit initiatief

De werkgroep Kansrijk Meterik is een initiatief van enkele Meterikse verenigingen en de dorpsraad met als doel Meterik op de kaart te zetten. Inmiddels bestaat de groep uit enkele vertegenwoordigers van verenigingen, de school, de dorpsraad en ook inwoners van Meterik op persoonlijke titel.

‘Mieterik dur taege à’

Onze slogan ‘Mieterik dur taege à’ geeft aan dat we er samen de schouders onder zetten en ook dat we dicht tegen Horst aanliggen (nu de de Afhang een woonwijk is geworden). We kansen zien om op termijn inwoners van dit gebied bij de Meterik te betrekken.

Activiteiten

De activiteiten die we oppakken hebben tot doel de leefbaarheid in Meterik te vergroten, dit kan een klein of een groot thema zijn. Onze activiteiten/projecten hebben altijd een begin en een eind (een kop en een staart). We streven er naar om bij elk project 2 leden van de werkgroep als kartrekker te laten fungeren en dat hiernaast anderen kunnen aansluiten.