Onderwijs

Onder de Wieken: “Altijd in beweging”

‘Onder de Wieken’ is een basisschool is een school waar kinderen zichzelf mogen zijn, waar ze zich geborgen, begrepen en thuis voelen.

We hebben onze kinderen goed in beeld, zowel op het gebied van prestaties als op sociaal-emotioneel gebied en passen daar waar nodig ons onderwijs aan. Ons streven is om uit ieder kind te halen wat erin zit.

Er  wordt veel aandacht besteed aan creatieve vakken en techniekonderwijs.  Verder bieden we in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging Concordia het naschoolse project ‘de muziekkroam’ aan. Tijdens deze (gratis) lessen maken de kinderen van de onderbouw kennis met muziek en dans.

‘Onder de Wieken’, een dorpsschool waar je je thuis voelt